Бех Артур Віталійович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: Рибницько-біологічна оцінка помісей закарпатської лінії малолускатого та люблінського малолускатого внутрішньопорідних типів українських порід коропа

Науковий керівник: Сироватка Д.А. к.с.-г.н., с.н.с. ІРГ НААН

Термін навчання в аспірантурі: 2018-2022

Форма навчання: Вечірня