Горизонт 2020

«Горизонт 2020» – це рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій, тривалість дії якої заплановано на 2014-2020 рр. Загальний бюджет програми становить приблизно 80 млрд. євро, вона є фінансовим інструментом реалізації флагманської ініціативи Інноваційного союзу, Європа 2020 з метою зміцнення конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі, її економічного зростання та створення нових робочих місць. Оскільки Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, її громадяни отримали змогу брати рівноправну участь в програмі «Горизонт 2020». Так, угода про участь була підписана в березні 2015 року та ратифікована в тому ж році. Залучення України до країн-учасників рамкової програми сприятиме розширенню участі українських науково-дослідних організацій та університетів в європейських наукових дослідженнях, а також розвитку партнерських взаємовідносин між Україною та ЄС.

Програма «Горизонт-2020» зосереджує фінансування на трьох різних, взаємодоповнювальних напрямах, пріоритетним з яких для нашого Інституту є: «Передова наука» (Excellent Science), що розподілений на три блоки: Європейська наукова рада (European Research Council) – забезпечує проведення фундаментальних наукових досліджень; Дії Марії Склодовської-Кюрі (Marie Skłodowska-Curie Actions) – спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу шляхом надання дослідникам можливостей для навчання та розвитку кар’єри; Європейські дослідницькі інфраструктури (European research infrastructures) – сприяє вдосконаленню науково-дослідної інфраструктури.

Детальнішу інформацію про програму можна знайти на українському національному порталі програми Горизонт 2020 і на сайтах Європейської Комісії, присвячених Програмі: офіційному сайті «Горизонт 2020», та Порталі учасників. Також, чимало корисної інформації міститься на сайті проекту Bilat-Ukraina, головною метою якого є сприяння науково-технічній співпраці України з ЄС. Зокрема, з сайту можна завантажити посібник за програмою «Горизонт 2020» (PDF), розроблений спеціально для українських науковців, де стисло та інформативно викладена інформація щодо різних типів конкурсів, схем фінансування всередині програми «Горизонт 2020», головних умов участі, складання заявки, бюджету, а також інформація стосовно системи пошуку партнерів.

Інститут рибного господарства зареєстрований на Порталі учасників Європейської Комісії і відкритий до співпраці з зацікавленими сторонами.

Так, з нашої сторони запропоновано наступні проекти:

  1. Контроль інфекційних захворювань в аквакультурі;
  2. Біорізноманіття нативних популяцій осетрових риб Чорного моря;
  3. Цитогенетичне управління екологічною стійкістю цінних видів риб;
  4. Гідроакустичний огляд дніпровських водосховищ;
  5. Біотехнологічне відтворення природних популяцій зникаючих видів риб;
  6. Підвищення біологічної продуктивності рибницьких ставів в умовах органічного виробництва рибної продукції;
  7. Використання нетрадиційних кормових компонентів в рибництві з метою нівелювання впливу стресових чинників екзогенного походження на організм риб;
  8. Підвищення безпечності та якості рибної продукції шляхом використання кормових добавок з біологічно активними властивостями;
  9. Комплексна оцінка іхтіопатологічної ситуації стосовно інфекційних захворювань риби в трансграничних водоймах.