Відділ технологій в аквакультурі

Зав. відділу:
Грициняк Ігор Іванович
доктор сільськогосподарських наук, професор,
академік Національної академії аграрних наук України
e-mail (приймальня): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
e-mail (директора): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Основною метою діяльності відділу є розроблення наукових основ і сучасної нормативно-технологічної бази ефективного ведення вітчизняної аквакультури з підвищенням біологічної продуктивності рибогосподарських угідь в умовах екологічно безпечного природокористування. До пріоритетних проблем наукового забезпечення рибної галузі України, над якими працює відділ, належить зокрема удосконалення методології і практичних заходів комплексної інтенсифікації ставового рибництва та розвиток високоінтенсивних технологій прісноводної аквакультури в умовах рибогосподарських підприємств індустріального типу.

Актуальність роботи відділу зумовлена необхідністю виявлення резервів розвитку галузі з відпрацюванням нових економічно виправданих підходів у веденні сучасної аквакультури. Пріоритетного значення набуло розроблення ресурсоощадних технологій прісноводного рибництва, спрямованих на істотне підвищення ефективності використання природного біопродукційного потенціалу різних категорій внутрішніх водойм. Водночас, у випадках коли це економічно виправдано, перевага у дослідженнях надається відпрацюванню інтенсивних методів вирощування риби з використанням широкого набору об’єктів культивування за істотного коригування традиційних технологій.

Специфіка наукової діяльності відділу передбачає комплексне виконання науково-дослідних робіт з використанням поширених у рибництві іхтіологічних, гідробіологічних, фізіолого-біохімічних та гідрохімічних методів досліджень.

Основні напрями діяльності відділу:

  1. вивчення продуктивності культивованих видів риб у процесі удосконалення методів їх відтворення і вирощування в господарствах з різним рівнем інтенсифікації рибництва;
  2. розроблення нових маловитратних технологічних підходів ресурсоощадного ведення ставової аквакультури на основі розширення видової структури полікультури об’єктів вирощування та раціональної годівлі риб із застосуванням нетрадиційних кормових компонентів рослинного походження;
  3. застосування екологічно безпечних методів стимулювання розвитку природної кормової бази ставів для одержання органічної рибної продукції на основі використання комплексу нетрадиційних удобрюючих речовин;
  4. вивчення фізіолого-біохімічних та імунологічних особливостей формування резистентності риб у процесі удосконалення методів підвищення життєстійкості об’єктів риборозведення за різних технологій ведення прісноводної аквакультури;
  5. удосконалення способів підвищення продуктивності та поліпшення екологічного стану ставів із застосуванням комплексу рибницько-меліоративних заходів і нових експрес-методів визначення рівня забруднення водного середовища токсикантами різного походження у процесі розроблення технологій ведення аквакультури;
  6. удосконалення біотехнологій культивування нерибних об’єктів аквакультури (цінних безхребетних).

Пропозиції послуг фізичним та юридичним особам:

  • розроблення та науковий супровід у реалізації проектів і програм з відтворення і вирощування культивованих видів риб для різних напрямів аквакультури;
  • вивчення та обґрунтування придатності фізико-хімічних параметрів середовища водойм для ефективного ведення рибогосподарської діяльності;
  • консультативна допомого з різноманітних питань ведення аквакультури, в тому числі щодо рибогосподарської експлуатації водойм селянських фермерських господарств.