Львівська дослідна станція. Сектор гідрохімічних та гідробіологічних досліджень

Завідувач сектору:
Цьонь Наталя Ігорівна
к. с.-г., с. н. с.
тел.: +38 (03) 231- 24-135
моб. тел.: +38 (098) 608-52-49
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мета роботи сектору полягає у проведенні науково-дослідних робіт для підвищення біологічної продуктивності водойм і раціонального використання їх біологічних ресурсів, шляхом застосування нових екологічно безпечних та економічно обґрунтованих видів добрив.

Актуальність проблематики роботи сектору: в теперішній час у цілому світі гостро стоїть питання скорочення виробничих витрат на процес вирощування риби, в тому числі на закупівлю штучних кормів. Найкращою альтернативою в цьому є стимулювання розвитку організмів природної кормової бази водойм і одержання біоорганічної продукції. Правильне і ефективне застосування природних ресурсів дає можливість одержати дешеву рибну продукцію.

Дослідження проводяться з використанням загальноприйнятих в гідрохімії, гідробіології, мікробіології, екології, іхтіології, рибництві та статистиці методик.

Основні напрями діяльності сектору:

 1. пошук нових нетрадиційних удобрювальних речовин для підвищення біологічної продуктивності культур кормових організмів,
 2. пошук нових нетрадиційних способів удобрення ставів для підвищення їх біологічної продуктивності;
 3. вивчення особливостей формування гідрохімічного та гідробіологічного режимів рибницьких ставів при застосуванні нетрадиційних кормових добавок;
 4. дослідження впливу забруднювачів природного та штучного походження, важких металів та пестицидів на екологічний стан рибницьких водойм;
 5. моніторинг екологічного стану рибогосподарських водних об’єктів.

Пропозиції послуг фізичним та юридичним особам:

 • проведення повного та часткового хімічного аналізу якості води рибогосподарських водойм, надання рекомендацій з оптимізації водного середовища;
 • проведення комплексних досліджень розвитку природної кормової бази (зоопланктон, зообентос) рибницьких ставів і надання рекомендацій щодо її підвищення;
 • надання консультацій щодо застосування традиційних і нетрадиційних видів добрив, способів їх внесення у рибогосподарські водойми;
 • оцінка стану екосистеми рибогосподарських водойм за гідрохімічними та гідробіологічними показниками, що дозволяє визначити трофність водойм, продукцію кормових організмів для риб з урахуванням допустимого ступеня використання кормових ресурсів.

На базі станції функціонує Лабораторія якості води (атестована ДП «Укрметртестстандарт» (свідоцтво про атестацію №ПТ-223/15), яка здійснює аналіз та оцінку якості води за наступними показниками:

 • поверхневі води, вода ставів, басейнів (розчинений кисень, двоокис вуглецю, водневий показник (рН), перманганатна окислюваність, амонійний азот, нітрати, нітрити, фосфати, загальне залізо, аміак, хлориди, сульфати, загальна твердість, кальцій, калій-натрій, мінералізація, кадмій, мідь, свинець, цинк, кобальт, нікель, марганець);
 • стічні (зворотні) води (запах, прозорість, водневий показник (рН), амонійний азот, нітрати, нітрити, фосфати, загальне залізо, хлориди, сульфати, кальцій, магній, мінералізація);
 • вода питна з водопроводів, криниць, свердловин (водневий показник (рН), перманганатна окиснюваність, амонійний азот, нітрати, нітрити, фосфати, залізо загальне, гідрокарбонати, хлориди, сульфати, загальна твердість, кальцій, магній, мінералізація).