Спеціалізована вчена рада

 Сторінка в переробці

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018 року в Інституті рибного господарства НААН функціонує спеціалізована вчена рада К 26.364.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 «Рибництво».

Термін дії повноважень ради подовжено до 31 грудня 2021 року (відповідно до наказу МОН України №1012 від 22.09.2021р.)

Прийом дисертаційних робіт співшукачів до розгляду спеціалізованою вченою радою регламентується чинними нормативно-довідковими матеріалами, що затверджені ДАК МОН України.


Інформація для здобувачів наукового ступеня

Порядок присудження наукових ступенів

Вимоги до оформлення дисертації

Перелік наукових фахових видань

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня