Онищук Юрій Вікторович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси і аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: «Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток гібрида осетрових – бестера, в умовах басейнового вирощування за різних раціонів годівлі».

Науковий керівник: Третяк О. М., заст. директора з наукової роботи, д. .с.-г. н.

Термін навчання в аспірантурі: 2022 - 2026 рр.

Форма навчання: Денна

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Досвід отримання потомства стерляді (ACIPENSER RUTHENUS L.) в лабораторії рибництва кафедри аквакультури НУБІП України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : "Сільськогосподарські науки". № 5(78) : наукове видання / В. О. Коваленко [и др.]. - Вінниця : ВНАУ, 2013. - С. 140-148