Сидорак Раїса Володимирівна

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: Розробка заводської технології отримання посадкового матеріалу білого дністровського раку pontastacus eichwaldi bessarabicus (Brodsky,1967) із застосуванням УЗВ.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, Шекк Павло Володимирович
Термін навчання в аспірантурі: вересень 2022 – вересень 2026 рр.
Форма навчання: Вечірня
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4973-5804

Романов Гліб Володимирович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси і аквакультура»
Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Рибницько-біологічні показники цьоголіток коропа при використанні білкових концентратів із рослинної сировини»
Науковий керівник: Дерень О.В., зав. лабораторії кормів та годівлі риб, к. с.-г. н.
Термін навчання в аспірантурі: 2022-2026 рр.
Форма навчання: очна (вечірня)
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1169-943X

Конопельський Роман Михайлович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»
Тема дисертаційної роботи: «Рибницько-біологічні особливості лина (Tinca tinca) в умовах господарств з різним рівнем інтенсифікації виробництва»
Науковий керівник: д.с-г.н., професор, академік НААН Грициняк Ігор Іванович.
Форма навчання: Денна.
Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2021-15.09.2025 рр.

Краснопольська Ольга Вікторівна

Спеціальність : 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Освітньо-наукова програма: «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: «Характеристика помісей першого покоління, отриманих від реципрокного схрещування галицьких та антоніно-зозулинецьких аборигенних масивів коропів»

Науковий керівник: д.с-г.н.,професор, академік НААН Директор Грициняк Ігор Іванович.

Термін навчання в аспірантурі: 15.09.2020-15.09.2024 рр.

Форма навчання: Денна 

Оборський Віктор Петрович

Спеціальність: 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Тема дисертаційної роботи: Характеристика племінних стад антонінсько-зозуленецьокого внутрішньопорідного типу української рамчатої та української лускатої порід коропа в умовах Лісостепової зони України

Науковий керівник: Куріненко Г.А. к.с.-г.н., завідувач відділу ІРГ НААН

Термін навчання в аспірантурі: 2020-2024

Форма навчання: Вечірня