ПРАВИЛА користування науковою бібліотекою Інституту рибного господарства НААН України

Наукова бібліотека Інституту рибного господарства НААН — одна з найбільших книгозбірень України з рибогосподарської тематики. Вона надає читачам у тимчасове користування свої фонди, які згідно зі статтею 17 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» є складовою частиною загальнодержавного бібліотечного фонду і знаходяться під охороною держави, а також довідково-бібліографічні та інші інформаційні послуги.

У разі відсутності у фондах бібліотеки наукового видання, що становить інтерес для співробітників Інституту, бібліотека може задовольнити відповідний запит шляхом отримання видань за міжбібліотечним абонементом або у порядку книгообміну.

Право користування бібліотекою мають співробітники Інституту рибного господарства НААН, наукові співробітники науково-дослідних та освітніх установ, міністерств і відомств, аспіранти, студенти, які займаються науково-дослідною роботою, та ін.

Право користування індивідуальним абонементом, з видачею літератури за межі читальної зали, надається працівникам постійного складу Інституту.

Запис до бібліотеки здійснюється за паспортом, для студентів — за студентським квитком і паспортом.

Під час запису до бібліотеки читач має ознайомитися з правилами користування нею і підписати зобов’язання про їх виконання.

Користування бібліотекою є безкоштовним. Додаткові види послуг, які надає бібліотека читачам (копіювання окремих сторінок видань тощо), можуть бути платними.

У разі звільнення з Інституту або довгострокового (понад 30 календарних днів) відрядження читач зобов’язаний повністю розрахуватися з бібліотекою.

За кожне видання, яке отримує читач на індивідуальний абонемент, він розписується в читацькому формулярі. Не дозволяється виносити з бібліотеки матеріали, що не записані. Після повернення літератури або інших матеріалів до бібліотеки підпис читача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється.

Видання, що наявні у фонді у єдиному примірнику, а також енциклопедичні видання, словники, довідники, рідкісні та цінні документи, матеріали, отримані за міжбібліотечним абонементом, видаються для користування лише в межах читальної зали.

Неопубліковані документи (дисертації, звіти тощо), рідкісні та цінні видання, а також матеріали, що становлять інтелектуальну власність Інституту, зокрема науково-технологічна документація, видаються для роботи лише співробітникам Інституту в читальній залі, при цьому неопубліковані документи та раритети — без права копіювання. Виключення можуть становити відповідні запити, письмово погоджені директором Інституту.

Суворо забороняється пошкоджувати друковані матеріали: робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати тощо.

Читач несе матеріальну відповідальність за стан збереження отриманих ним матеріалів і своєчасне їх повернення до бібліотеки.

У разі втрати або пошкодження видань, що складають фонд наукової бібліотеки, читач зобов’язаний протягом двох місяців відшкодувати втрату: примірником того ж видання або, з дозволу директора Інституту, якісною копією з нього або рівноцінним виданням. У разі неможливості такої заміни читач має відшкодувати вартість бібліотечного матеріалу, виходячи з реально існуючих на момент втрати цін.

За порушення даних Правил читач позбавляється права користування бібліотекою терміном на 1 рік.