Профспілка

Керівник профспілки:
Дерень Ольга Володимирівна,
моб.: +38(068)216-89-21
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Професійна спілка працівників Інституту рибного господарства НААН (ППСОП ІРГ НААН) це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної трудової діяльності.

Метою роботи профспілки Інституту є представництво, здійснення та захист соціально-економічних, трудових прав та інтересів членів профспілки.

Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності чинним законодавством, вимогами Статуту Київської міської профспілки працівників агропромислового комплексу, Колективним органом між Адміністрацією і трудовим колективом ІРГ НААН, програмними документами і рішеннями профспілкових органів. Вищим органом первинної профспілкової організації є збори (конференція) членів Профспілки. Профспілкові збори (конференція) проводяться в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, в терміни, визначені профкомом або вищим профспілковим органом.

Вступ працівників до профспілки проводиться на добровільних засадах, без будь-якого обмеження через національність, расову приналежність, стать, партійність або релігійні переконання.

Основні напрями роботи профспілки Інституту:
представництво та захист інтересів членів профспілки при вирішенні спорів (конфліктів);
допомога у отриманні всіх видів матеріальної допомоги, нагород та премій;
облік дітей (дошкільного та шкільного віку) працівників для участі у культурно-масових заходах на честь свят та для отримання подарунків;
вивчати інформацію та вчасно інформувати про можливість оздоровлення співробітників Інституту та їх дітей у санаторіях, профілакторіях та інших здравницях України;
представляти та відстоювати інтереси співробітників Інституту з питань організації праці, побуту, оздоровлення та відпочинку;
контролювати дотримання існуючих норм праці та відпочинку;
постійно інформувати співробітників Інституту про діяльність профспілки;
інформувати співробітників Інституту про їх права та обов’язки;
тримати на контролі питання охорони праці та вносити керівництву Інституту пропозиції щодо створення належних умов праці, охорони праці та відпочинку;
ведення квартирного обліку працівників, облік використання житлового фонду, організація поселення в гуртожиток;
робота в комісії по укладенню колективного договору між профкомом та адміністрацією Інституту та перевірки стану його виконання;
облік та опіка соціально-незахищених категорій членів профспілки;
регулярно проводити засідання профбюро, оформлювати всю необхідну документацію.