Захист дисертації Гущина Володимира Олексійовича

РСВР ДФ 004

Захист дисертації Гущина Володимира Олексійовича
на тему: «Відтворення та вирощування великоротого окуня Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) в аквакультурі України»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

(рішення Вченої ради Інституту від 29.11.2023 р. (протокол №12)
та наказ в.о. директора Інституту № 115 від 30.11.2023 р.)

Дата та час: 21 лютого 2024 р., 10:00
Місце: м. Київ, вул. Обухівська, 135

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН ГРИЦИНЯК Ігор Іванович, директор Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Голова ради – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН БУЗЕВИЧ Ігор Юрійович, завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України

РецензентСИРОВАТКА Денис Анатолійович, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник, старший науковий співробітник лабораторії селекції риб Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України

РецензентКУЧЕРУК Анна Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувачка лабораторії лососівництва, осетрівництва та технологій відтворення рідкісних та зникаючих видів риб Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Офіційний опонентБЕХ Віталій Валерійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонентЛОБОЙКО Юрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Міністерства освіти і науки України

Дисертація
КЕП здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія рецензента СИРОВАТКИ Дениса Анатолійовича
КЕП рецензента, яким підписано рецензію

Рецензія рецензента КУЧЕРУК Анни Іванівни
КЕП рецензента, яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента БЕХА Віталія Валерійовича
КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента ЛОБОЙКА Юрія Васильовича
КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

Трансляція захисту: https://us02web.zoom.us/j/6143630896?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09&omn=81273311496

Відеозапис захисту

Відеозапис захисту з накладеною електронною печаткою

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії