Захист дисертації Поліщука Олексія Миколайовича

РСВР ДФ 005

Захист дисертації Поліщука Олексія Миколайовича
на тему: «Технологічні основи відтворення і вирощування судака (Sander lucioperca) за комбінованих методів рибництва в господарствах Полісся та Лісостепу України»
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

(рішення Вченої ради Інституту від 29.11.2023 р. (протокол №12)
та наказ в.о. директора Інституту № 116 від 30.11.2023 р.)

Дата та час: 20 лютого 2024 р., 10:00
Місце: м. Київ, вул. Обухівська, 135

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН ГРИЦИНЯК Ігор Іванович, директор Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Голова ради – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН БУЗЕВИЧ Ігор Юрійович, завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України

РецензентТУЧАПСЬКИЙ Ярослав Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії селекції риб Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України

Офіційний опонентЛОБОЙКО Юрій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонентКОВАЛЕНКО Василь Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонентШЕВЧЕНКО Віктор Юрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, в.о. завідувача кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України

Дисертація
КЕП здобувача, яким підписано дисертацію

Рецензія рецензента ТУЧАПСЬКОГО Ярослава Васильовича
КЕП рецензента, яким підписано рецензію

Відгук офіційного опонента ЛОБОЙКА Юрія Васильовича
КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента КОВАЛЕНКА Василя Олександровича
КЕП офіційного опонента, яким підписано відгук

Відгук офіційного опонента ШЕВЧЕНКА Віктора Юрійовича
КЕП офіційного опонента, яким підписано рецензію

Трансляція захисту: https://us02web.zoom.us/j/6143630896?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09&omn=81273311496

Відеозапис захисту

Відеозапис захисту з накладеною електронною печаткою

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Наказ про видачу диплома доктора філософії