Захист дисертації Куць Уляни Степанівни

ДФ 26.364.002

Захист дисертації Куць Уляни Степанівни
на тему: «Рибницько-біологічна оцінка самців амурського сазана різного генезису в умовах промислової гібридизації»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Дата та час: 07.12.2021 р., 10:00
Місце: м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Наказ МОН України № 1099 від 13.10.2021 р.]

Наукові керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Грициняк Ігор Іванович, директор Інституту рибного господарства НААН.

Голова ради – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Бузевич Ігор Юрійович, завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН.

Рецензент – доктор сільськогосподарських наук, професор Бех Віталій Валерійович, завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Рецензент – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Маріуца Алла Ергашівна, завідувачка відділу молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства НААН.

Опонент – доктор сільськогосподарських наук, професор Шекк Павло Володимирович, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету.

Опонент – доктор сільськогосподарських наук, доцент Лобойко Юрій Васильович, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

[Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду]
[Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації]
[Анотація дисертації]
[Дисертація]
[Відгук опонента 1]
[Відгук опонента 2]
[Відеозапис захисту]
[Аудіозапис захисту]
[Витяг з протоколу ВР щодо видачі диплому]