Захист дисертації Добрянської Ольги Петрівни

ДФ 26.364.003

Захист дисертації Добрянської Ольги Петрівни
на тему: «Продуктивні та фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа за введення до раціону препарату “Актіген”»,
поданої на здобуття ступеня доктора філософії
з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
та спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

Дата та час: 24.12.2021 р., 10:00
Місце: м. Київ, вул. Обухівська, 135.

[Наказ МОН України № 1099 від 13.10.2021 р.]

Наукові керівник – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дерень  Ольга Володимирівна, завідувачка лабораторії кормів і годівлі риб Інституту рибного господарства НААН України.

Голова ради – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Бузевич  Ігор Юрійович, завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного господарства НААН України.

Рецензент – доктор біологічних наук, професор Матвієнко Наталія Миколаївна, завідувачка відділу іхтіопатології Інституту рибного господарства НААН України.

Рецензент – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Залоїло Ольга Василівна, провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій в рибництві Інституту рибного господарства НААН України.

Опонент – доктор сільськогосподарських наук, доцент Лобойко Юрій Васильович, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького МОН України.

Опонент – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Шарамок Тетяна Сергіївна, доцент кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

[Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду]
[Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації]
[Анотація дисертації]
[Дисертація]
[Відгук опонента 1]
[Відгук опонента 2]
[Відеозапис захисту]
[Аудіозапис захисту]
[Витяг з протоколу ВР щодо видачі диплому]