Про Інститут

gerb ua 200Інститут рибного господарства НААН є головною науковою установою, що визначає та розробляє перспективні напрями розвитку рибного господарства, координує та здійснює методичне керівництво науково-дослідними роботами з рибництва та рибальства на внутрішніх водоймах України.

Структура наукових підрозділів Інституту сформована відповідно до завдань, поставлених перед установою та з метою комплексного виконання науково-дослідних робіт. Відділи представлені на інтерактивній сторінці Структура інституту.

Основними напрямами наукової діяльності нашого інституту є:
- раціональне використання водних живих ресурсів внутрішніх водойм;
- координація роботи племінних господарств України;
- збереження генофонду і відновлення чисельності популяцій рідкісних і зникаючих видів риб;
- селекційно-племінна робота;
- біотехнології в рибництві;
- вивчення динаміки формування генетичної структури різнопорідних груп риб;
- екологія гідросистем внутрішніх водойм;
- профілактика, рання діагностика та лікування хвороб риб;
- розробка та удосконалення технологій з годівлі риб, створення та підбір рецептур кормів;
- супровід ведення фермерського рибництва;
- створення нормативних документів регламентуючих рибогосподарську діяльність на внутрішніх водоймах;
- підготовка кваліфікованих кадрів вищої категорії;
- аналіз економічної ефективності господарської діяльності рибницьких підприємств;
- налагодження контактів та співпраці по міжнародному науково-технічному співробітництву.

Дослідження, які проводять та можуть запропонувати до Ваших послуг наші підрозділи: іхтіологічні, фізіолого-біохімічні, гідрохімічні, токсикологічні, гідробіологічні, іхтіопатологічні, мікробіологічні, вірусологічні, молекулярно-генетичні, цитогенетичні, гістологічні, патентні та маркетингові.

Мережа Інституту налічує чотири установи: ДП «Дослідне господарство «Нивка»» (Київ), ДП «Дослідне господарство Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства» (Львівська обл.), Львівська дослідна станція (Львівська обл.), та Закарпатська науково-дослідна станція лососівництва та відтворення рідкісних видів риб (Закарпатська обл.).

Науково-дослідна робота Інституту здійснюється у відповідності до науково-технічних програм Національної академії аграрних наук України. Крім того, значний обсяг наукових досліджень щорічно виконується на замовлення Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших міністерств і відомств, рибогосподарських організацій та підприємств, а також відповідно до міжнародних договорів та програмам.