Участь членів РМВ ІРГ в міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах, конкурсах наукових робіт та стажування у 2022 році

Бєлікова О. Ю. доктор філософії, старший науковий співробітник відділу молекулярно-генетичних досліджень проходить закордонне стажування за програмою підтримки дослідників під загрозою конфлікту в Україні (09I03-03-V001-00075) відповідно до Плану відновлення та стійкості Словацької Республіки у Департаменті біорізноманіття та екології Центра рослинництва та біорізноманіття Словацької академії наук (Словацька Республіка, Братислава).

Наукове дослідження під час стажування заплановане у термін з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Передбачена робота над власними дослідницькими темами працівника на базі Департаменту біорізноманіття та екології, зосередженими на біорізноманіття, популяційної генетики та екології прісноводних організмів.

Бєлікова О. Ю. приймала участь у XVII Міжнародній Літній школі для молодих учених, аспірантів і магістрів з молекулярної біології, біотехнології та біомедицини. (1.3 ECTS) (З 27 червня по 8 липня 2022 року), організованою кафедрою мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

1

Бєлікова О. Ю. Підвищення кваліфікації (свідоцтво AI 05408024/000022-22) в період 23-27.05.2022 в Інституті розведення та генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН за спеціальністю «Генетика» (40 академічних годин).

Куць У. С. Проходила міжнародне стажування: “Інтернаціоналізація сучасної науки через призму міжнародних публікацій в умовах динамічного геополітичного середовища”, у Балтійській міжнародній академії Латвія форма участі дистанційна. Дата проведення: з 17.10.2022-25.10.2022.

2

Аспіранти та молоді науковці Інституту рибного господарства приймали участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:

1) Бєлікова О.Ю. участь у конференції Aquatic biodiversity International conference, 20 - 22 September, 2022, Sibiu, Transylvania, Romania, European Union з роботою на тему Study of the genetic structure of two ecomorphological groups of roach (Rutilus rutilus) of the Kaniv reservoir в складі колективу : O. Zaloilo, O. Bielikova, A.Didenko, I.Buzevich, І.Zaloilo (очікується видання збірника з матеріалами конференції)

3

2) Краснопольська О. В., Грициняк І. І., Сироватка Д. А. Оцінка репродуктивних показників та особливості раннього онтогенезу реципрокних помісей антонінсько-зозуленецького та галицького внутрішньопородного типу української рамчастої породи коропа.// Proceedings of the ХХIX International Scientific and Practical Conference, Stockholm, Sweden July 26 – 29, 2022,p. 23-28. doi:10.46299/ISG.2022.1.29

4

3) Куріненко Г. А., Куць У. С., Черник Ю. П., Оборський В. П. та ін. Рибницько-біологічна оцінка помісних цьоголіток антонінсько- зозуленецьких та любінських внутрішньопородних типів української породи коропа, вирощених за випасної технології в зоні Полісся України. Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : II Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 27–29 жовтня 2022 р. : збірник матеріалів. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2022.

56