Видання ІРГ НААН, що пропонуються для продажу та обміну рівноцінними виданнями

Видання

1

Гринжевський М. В. Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією / М. В. Гринжевський, Д. Р. Пшеничний. — К. : ІНКОС, 2009. — 192 с.

2

Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб / Грициняк І. І.. — К. : Рибка моя, 2007. — 306 с.

3

Грициняк І. І. Обмін ліпідів у риб: монографія / Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 336 с.

4

Інститут рибного господарства / [ред. І. І. Грициняк]. — К. : ДІА, 2010. — 352 с.

5

Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / [Гринжевський М. В., Шерман І. М., Грициняк І. І. та ін.]. — К. : Рибка моя, 2006. — 352 с.

6

Основи марикультури / [Грициняк І. І., Толоконніков Ю. О., Ізергін Л. В., Кражан С. А.]. — К. : ДІА, 2013. — 172 с.

7

Тарасюк С. І. Молекулярно-генетичні дослідження в рибництві : монографія / С. І. Тарасюк, І. І. Грициняк. — К. : Аграрна наука, 2013. — 312 [8] с.

8

Фермерське рибництво / [Грициняк І. І., Гринжевський М. В., Третяк О. М. та ін.]. — К.: Герб, 2008. — 560 с.

9

Гринжевський М.В. Словник-довідник науково-виробничих термінів і понять у рибному і водному господарствах, охороні навколишнього природного середовища внутрішніх водних об’єктів України / М.В. Гринжевський, В.М. Єрко, А.В. Пекарський. – К.: Вища освіта, 2002. — 302 с.

10

Рибне господарство України: стан і перспективи / Алимов С. І. — К. : Вища освіта, 2002. — 335 с.