Рада молодих вчених

Голова ради:
Симон Марія
кандидат с-г. наук.
тел. +38(063)115-3916
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рада молодих вчених Інституту рибного господарства (далі - РМВ) є органом самоврядування наукової молоді Інституту рибного господарства.

 

 

Склад Ради молодих вчених Інституту рибного господарства НААН

1. Симон Марія Юріївна, с. н. с., к.с.-г.н. – голова ради;
2. Гурбик Вікторія Вікторівна, с. н. с. к.с.-г.н. – заступник голови ради;
3. Бєлікова Олена Юріївна, с.н.с., доктор філософії (091 “Біологія) - секретар ради;
4. Грішин Богдан Олегович, с.н.с., к.с.-г.н.;
5. Куць Уляна Степанівна, н.с., доктор філософії (207 “Сільськогосподарські науки");
6. Конопельський Роман Михайлович, аспірант;
7. Краснопольська Ольга Вікторівна, аспірант;
8. Сидорак Раїса Володимирівна, аспірант;
9. Солопова Христина Ярославівна, с.н.с., к. вет. н.

У своїй діяльності РМВ ІРГ керується такими принципами:

 • верховенство наукової творчості та конкурсності;
 • рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності аспірантів та молодих вчених (віком до 35 років).

Основними завданнями РМВ є:

 1. підтримка аспірантів та молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 2. сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
 3. участь в організації та розвитку міжінститутського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;
 4. інформаційна діяльність тощо.

Умови членства у РМВ:

 1. У роботі РМВ можуть брати участь аспіранти та молоді вчені (віком до 35 років).
 2. Членами РМВ можуть бути аспіранти та молоді вчені.
 3. Прийом у члени РМВ проводиться РМВ на підставі письмової заяви вступаючого.

Права членів РМВ:

 • обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;
 • брати участь в обговоренні усіх питань діяльності РМВ;
 • брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить РМВ;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ.

Обов’язки членів РМВ:

 • дотримуватись Положення про РМВ;
 • брати участь у роботі РМВ.

Припинення членства у РМВ:

 • Член РМВ може бути виключений з ради за порушення Положення про РМВ;
 • Питання про виключення члена РМВ вирішується РМВ;
 • Припинення членства у РМВ може бути здійснено за заявою члена РМВ або у випадку звільнення з роботи.

Структура та керівні органи РМВ
Вищим органом РМВ є Вчена Рада Інституту. Вищим керівним органом є Правління РМВ.

Вчена Рада Інституту та Правління РМВ:
приймає Положення про РМВ і вносить зміни та доповнення до нього;
визначає основні напрями діяльності РМВ;
обирає Голову РМВ, заслуховує звіт про його діяльність;
затверджує склад правління РМВ.

Правління РМВ:

організовує проведення Конференції;
виконує доручення Вченої Ради Інституту;
може клопотати перед директором про відзнаку осіб, що зробили значний внесок у діяльність ради та відзначилися у науковій роботі.

Правління РМВ координує свою роботу з заступником директора з наукової роботи або вченим секретарем. Чергові збори правління скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликаються Головою правління або за вимогою третини складу РМВ. Засідання РМВ правочинне за наявності не менше 50% кількості членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів РМВ.

До складу правління РМВ входять:

 • Голова РМВ;
 • заступники Голови РМВ;
 • секретар РМВ.

Голова РМВ, обраний Вченою Радою Інституту, затверджується наказом директора. Для забезпечення діяльності РМВ Інститут рибного господарства закріплює за РМВ приміщення та створює необхідні умови для її ефективної діяльності. Директор та завідуючі науковими підрозділами інституту повинні сприяти найповнішому інформаційному забезпеченню діяльності РМВ. Наукові підрозділи інституту повинні всебічно сприяти діяльності РМВ.

Участь членів РМВ ІРГ в міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах, конкурсах наукових робіт та стажування у 2022 році

Голова ради молодих учених Інституту рибного господарства НААН Кучерук А.І, взяла участь у онлайн зустрічі з пріорітизації напрямків роботи рад молодих вчених