Відділ вивчення біоресурсів водосховищ

Завідувач:
БУЗЕВИЧ Ігор Юрійович
доктор біологічних наук, с. н. с., член-кореспондент НААН
моб.: (067)498-0880
тел.: (044)227-0185
e-mail (завідуючого): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID 0000-0001-7526-9774
Scopus Author ID 54941057100

Метою роботи відділу є дослідження стану і динаміки біологічних ресурсів внутрішніх водойм, оцінка впливу різних форм антропогенного навантаження на іхтіоценози, визначення ефективності природного та штучного відтворення рибних запасів та комплексний аналіз основних чинників, які призводять до кризових ситуацій на внутрішніх водних об'єктах.

Зона наукового контролю Інституту включає всі основні внутрішні водні об'єкти України, зокрема: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дністровське, Каховське, Червонооскільське водосховища, а також Дніпровсько-Бузьку гирлову систему і ряд малих та середніх водосховищ на всій території України.

Актуальність робіт відділу зумовлена діючою нормативно-правовою базою України, оскільки всі внутрішні водойми України загальнодержавного значення відносяться до категорії промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів, що передбачає їх особливий статус у частині забезпечення сприятливих умов існування іхтіофауни. Разом з тим, як в час створення, так і за подальшої експлуатації, великі водосховища були де-факто водоймами комплексного призначення, господарське використання яких значною мірою визначає спрямованість та інтенсивність сукцесійних процесів у водних екосистемах. Стале відтворення іхтіофауни та формування ресурсної бази промислу дніпровських водосховищ на сучасному етапі повинно ґрунтуватися на принципах, які враховують не тільки біологічні, а й організаційні аспекти рибопромислової експлуатації. При цьому зміни динамічних та функціональних показників іхтіоценозів можуть слугувати макрохарактеристикою водних екосистем, а оцінка основних чинників формування та експлуатації промислового запасу риб – основою для прогнозів та регламентації рибогосподарської діяльності.

Практична реалізація основних напрямів досліджень відділу здійснюється на підставі результатів щорічних польових робіт, які проводяться Інститутом у відповідності до апробованих методик іхтіологічних, гідрохімічних та гідробіологічних досліджень на водосховищах та Дніпровсько-Бузькій гирловій системі. Збір первинних іхтіологічних та гідробіологічних матеріалів проводиться на контрольно-спостережних пунктах (КСП), рибопромислових підприємствах, а також під час рейсів науково-дослідного судна. Іхтіологічні дослідження, які здійснюються відділом водосховищ ІРГ НААН є найповнішими та найтривалішими за весь період експлуатації великих водосховищ України, завдяки чому створена унікальна база даних щодо біологічного стану популяцій основних промислових видів риб. Це дозволяє розробляти довготривалі прогнози їх промислової експлуатації та визначати спрямованість та інтенсивність сукцесійних процесів в іхтіоценозах. Наявний масив власних даних дозволяє розробляти методичні підходи до проведення іхтіологічних досліджень на внутрішніх водоймах. Відділом підготовлені та удосконалені ряд методик проведення комплексних рибогосподарських наукових досліджень, адаптованих до конкретних умов водосховищ України.

Основні напрями діяльності відділу:

 1. щорічна підготовка основних нормативних документів з регламентації рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах (ліміти, прогнози, режими промислу, біологічні обґрунтування заходів щодо штучного відтворення іхтіофауни);
 2. моніторинг стану промислової іхтіофауни внутрішніх водойм як з рибогосподарської, так і екологічної точок зору;
 3. дослідження основних аспектів функціонування водних екосистем, які прямо або опосередковано впливають на стан іхтіоценозів (умови відтворення, нагулу, різні форми антропогенного впливу тощо);
 4. наукове забезпечення і супроводження рибогосподарської експлуатації внутрішніх рибогосподарських водних об'єктів загальнодержавного значення;
 5. обгрунтування заходів щодо підвищення ефективності промислового промислу;
 6. забезпечення сталого характеру промислового промислу;
 7. принципи керування внутрішньо-екосистемними процесами за допомогою підбору комплексу гідробіонтів;
 8. розроблення концептуальних основ створення єдиної системи запобігання виникненню екстремальних ситуацій на водосховищах;
 9. уніфікація методичного апарату іхтіологічних досліджень водних екосистем.

Пропозиції послуг фізичним та юридичним особам:

 • розроблення науково-біологічних обґрунтувань і режимів рибогосподарської експлуатації (СТРГ, КРГ, аматорське і спортивне рибальство на засадах спеціального використання водних біоресурсів);
 • розроблення біологічних обґрунтувань з питань здійснення заходів щодо штучного відтворення іхтіофауни та рибогосподарської меліорації водних об'єктів;
 • визначення фактичної чисельності і запасу водних біоресурсів, оптимальної кількості та типів знарядь лову на промислі;
 • розроблення рибогосподарської характеристики водного об'єкта (його частини), в тому числі в рамках підготовки матеріалів ОВНС;
 • моніторинг результатів здійснення рибозахисних та компенсаційних рибогосподарських заходів;
 • інші роботи, пов'язані з визначенням кількісних і якісних показників іхтіофауни та чинників, які на них впливають.

Уся документація, що створюється в межах виконання зазначених робіт, повністю відповідає вимогам діючої нормативно-правової бази в частині охорони, відтворення та використання водних біологічних ресурсів.