Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень

Завідувачка:
МАРІУЦА Алла Ергашівна
кандидат с-г. наук, с. н. с.
моб: (099)228-9786
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID 0000-0001-5678-2660

Лабораторію створено у 2006 році з метою проведення досліджень з питань вивчення генетичної структури популяцій різних видів риб з використанням новітніх технологій та сучасного обладнання. Лабораторія працює над вивченням динаміки формування генетичної структури окремих популяцій та порідних груп риб у природних водоймах та в умовах аквакультури в процесі доместикації об’єктів риборозведення.

Актуальність діяльності лабораторії зумовлена необхідністю застосування молекулярно-генетичних методів досліджень, що дозволяє контролювати рух генетичної інформації у породах і внутрішньопородних групах, виявляти їхні специфічні особливості, а також вивчати особливості популяцій риб при поширенні у нові регіони.

Методичні основи наукової діяльності лабораторії: дослідження поліморфізму продуктів генів – транспортних білків та ферментів за використання методів біохімічної генетики (генетико-біохімічні маркери), ДНК-технологій на основі полімеразної ланцюгової реакції (ДНК-маркери SSR, ISSR), цитогенетичних досліджень (аналіз каріотипу, мікроядерний тест).

Основні напрями діяльності лабораторії:

 • моніторингові дослідження з контролю генетичної структури та цитогенетичного аналізу племінних стад різних видів риб для раціонального використання їх генофонду, вирішення проблем філогенії та філогенографії;
 • дослідження специфіки генетичної структури різних видів риб (короп, товстолоби, різноманітні представники лососевих, осетроподібних, окуневих риб тощо);
 • розроблення наукових основ оцінки генетичної компоненти водних екосистем;
 • розроблення ефективних методів ідентифікації генетичної структури популяцій окремих видів риб у різних типах водойм;
 • збереження екологічної рівноваги і біорізноманіття на рівні видів та порід окремих видів риб;
 • дослідження генотоксичного впливу навколишнього середовища на гідробіонтів;
 • удосконалення і апробація генетичних методів у селекції риб;
 • вивчення генетичної структури популяцій рідкісних та зникаючих видів риб;
 • дослідження особливостей формування племінних стад та популяцій різних видів риб шляхом використання комплексного підходу, а саме: генетико-біохімічних систем, ДНК-маркерів (SSR, ISSR), цитогенетичного аналізу, біохімічних досліджень;
 • визначення механізмів формування цитогенетичних аномалій у різних видів риб.

Пропозиції послуг фізичним та юридичним особам:

 • проведення молекулярно-генетичного, цитогенетичного, біохімічного аналізу різноманітних представників іхтіофауни, зокрема об’єктів риборозведення;
 • виконання практичних завдань щодо коригування рівня гетерозиготності в племінних групах риб;
 • забезпечення консолідації порід та внутрішньопородних типів племінних риб;
 • використання елементів геномної селекції при формуванні генофондних стад об’єктів риборозведення з бажаними показниками продуктивності.

Результати досліджень:

 • Підібрано найбільш інформативні молекулярно-генетичні маркери для довготривалого популяційно-генетичного контролю в гідроагросистемах;
 • Проведено аналіз та вивчено специфіку формування генетичної структури окремих порід та внутрішньопородних типів коропа;
 • Визначено ступінь внутрішньопородної консервативності за окремими мікросателітними послідовностями ядерної ДНК у коропа різного генезису;
 • Розроблено науково-методичні підходи корекції популяційно-генетичної структури племінних стад риб, що сприятиме оптимізації селекційного процесу;
 • Розроблено методичні прийоми виявлення найбільш інформативних показників стабільності хромосомного апарату у різних видів риб;
 • Запропоновано способи визначення стабільності генетичного апарату у коропових риб.